Over Amuse Vocale

Het Almeers Kamerkoor Amuse Vocale heeft een steeds wisselend en uitdagend repertoire. Amuse zingt werk van moderne klassieken, met lijntjes naar jazz en volksmuziek, ook oude muziek. Het plezier van het samen zingen is aan de groep af te lezen! Concerten van Amuse Vocale kenmerken zich altijd door een gevarieerd programma, vaak in samenwerking met andere zangers en muzikanten.

Vanaf september 2017 is de muzikale leiding in handen van Ulrikke Reed Findenegg. Concerten worden als project voorbereid en uitgevoerd. Per project worden ook nieuwe (project)leden geworven. De concerten worden bij voorkeur twee maal uitgevoerd, ook op locaties buiten Almere.

De repetities zijn  op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in kerkcentrum Goede Rede, Kerkgracht 60 in Almere Haven.

Sinds 2008

Ons koor vindt zijn oorsprong in The City Hall Singers (stadhuiskoor) in Almere. In 2008 is een aantal leden (ca 11) begonnen als projectkoor o.l.v. Gerard Poot. Na een paar jaar kozen we een nieuwe naam en zijn we als vereniging verder gegaan.

Muzikale leiding

Ulrikke Reed Findenegg heeft vanaf september 2017 de muzikale leiding van Amuse Vocale. Zij is een gerenommeerd koordirigent  met verschillende koren en projecten rond Utrecht en Amsterdam.

Vrienden

Amuse Vocale is trots op de Vrienden die onze grootste fans zijn. Zij doneren minimaal 50 euro per jaar aan de vereniging en hebben daarmee o.a. recht op een gratis toegangskaart per concert en een ereplaats vooraan in de zaal. Jaarlijks is er een speciale repetitieavond waar alle Vrienden voor worden uitgenodigd.

Een impressie

Dit is een video van al wat langer geleden, maar geeft een goed beeld van ons koor.

Op 14 en 15 november 2015 zong het Almeers Kamerkoor Amuse Vocale onder leiding van Marien Abspoel hun Cante Jondo. Spaanse liederen van Mario Castelnuevo-Tedesco op teksten van Federico Garcia Lorca. Liederen vol weemoed en verlangen, liefde, passie...