Algemeen e-mailadres

postbus@amusevocale.nl

Contact bestuursleden

Frits Leneman (voorzitter): 06-22925306
Maarten van den Berg (secretaris): 06-82366905
Marie-José Adema (penningmeester): 06-50607065
Petra Veldman (algemeen bestuurslid)

Adres repetitieruimte

Goede Rede
Kerkgracht 60, 1354 AM Almere Haven

Ook op Facebook