Vereniging

Op 15 oktober 2010 is het Almeers Kamerkoor Amuse Vocale opgericht. In de loop der jaren is het koor gegroeid zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin en is er een mooie koorklank ontstaan. Het aantal leden van de vereniging is nu om en nabij de 25. Daarnaast zijn er projectleden die zich steeds aan één project verbinden. Overweeg je om ook (project)lid te worden? Meezingen.

Dirigent

Sinds september 2017 Ulrikke Reed Findenegg.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit Frits Leneman (voorzitter), Maarten van den Berg (secretaris) en Ben Banis (penningmeester). Kees Neuhuijs en Truus Meerstra zijn algemeen bestuurslid.

Ledenvergadering

Jaarlijks is er één ledenvergadering waarin het afgelopen jaar wordt afgesloten en over het nieuwe jaar wordt besloten.

Vrienden van Amuse

Amuse Vocale is trots op de Vrienden die onze grootste fans zijn en minimaal 35 euro per jaar doneren aan de vereniging!
Zij hebben recht op een gratis toegangskaart per jaar voor een concert. Jaarlijks is er een speciale repetitieavond waarvoor de Vrienden worden uitgenodigd.

Ook Vriend worden? Meer info…