Voorgeschiedenis

Ons koor vindt zijn oorsprong in The City Hall Singers (stadhuiskoor) in Almere. In 2008 is een aantal leden (ca. 11) begonnen als projectkoor o.l.v. Gerard Poot met muziek van John Leavitt, een Amerikaans componist en arrangeur met een groot oeuvre, maar niet zo bekend in Nederland. Na een paar jaar hebben we een nieuwe naam gekozen en om als vereniging verder te gaan.

Vereniging vanaf 2010

Op 15 oktober 2010 is de vereniging Almeers Kamerkoor Amuse Vocale opgericht en is het repertoire verbreed naar andere componisten. In de loop der jaren is het koor gegroeid zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin en is er een mooie koorklank ontstaan. Het aantal leden van de vereniging is nu om en nabij de 30. Daarnaast zijn er projectleden die zich steeds aan één project verbinden. Overweeg je om ook (project)lid te worden? Zie onder Meezingen.

Dirigenten

Onze eerste dirigent vanaf 2008 was Gerard Poot, vanaf januari 2014 was dat Marien Abspoel en sinds september 2017 Ulrikke Reed Findenegg.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit Frits Leneman (voorzitter), Maarten van den Berg (secretaris) en Marie-José Adema (penningmeester). Petra Veldman is algemeen bestuurslid. Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar, bereidt de ledenvergaderingen voor en zorgt voor een goede organisatie en communicatie in en rond het koor, in samenwerking met de dirigent.

Ledenvergadering

Jaarlijks is er één ledenvergadering waarin het afgelopen jaar wordt afgesloten en over het nieuwe jaar wordt besloten. Naast jaarverslag en begroting zijn dan ook de programmering en activiteiten voor de komende twee jaar aan de orde.

Vrienden van Amuse

Amuse Vocale is trots op de Vrienden die onze grootste fans zijn en minimaal 50 euro per jaar doneren aan de vereniging!
Zij hebben recht op een gratis toegangskaart per concert en een ereplaats vooraan in de zaal. Jaarlijks is er een speciale repetitieavond waar alle Vrienden voor worden uitgenodigd.

Ook Vriend worden? Meer info…