Ave Maria
Plainchant

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus fructus ventres tui, Jesus
Sancta Maria, Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Nun et in hora mortis nostrae
Amen

Wees gegroet, Maria, vol van gendade
De Heer is met u
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is de vrucht van uw lichaam,
Jesus
Heilige Maria, moeder van God
Bied voor ons zondaars, nu en in het uur
van onze dood,
Amen

Ave Maria
Igor Stravinsky

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus fructus ventres tui, Jesus
Sancta Maria, Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Nun et in hora mortis nostrae
Amen

Wees gegroet, Maria, vol van gendade
De Heer is met u
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is de vrucht van uw lichaam,
Jesus
Heilige Maria, moeder van God
Bied voor ons zondaars, nu en in het uur
van onze dood,
Amen

Heyr, himna smiður
Orkell Sigubjörnsson

Heyr, himna smiður
Hvers skàldið biður
Komi mjúk til mín
Miskunnin þin
þvi heit eg á þig
þú hefur skaptan mig
Ég er þrællin þin
þú ert Drottinn minn

Hoor, hemelsmid
Het gebed van een dichter
Laat uw genade
Zacht op mij neerdalen
Daarom roep ik u aan
Want u hebt mij gemaakt
Ik ben uw dienaar
Gij zijt mijn God

Guð, heit eg á þig
Að græðir mig
Minnst mildingur, mín
Mest þurfum þín
Ryð þú, röðla, gramur
Ríklyndur og framur
Hölds hverri sorg
Úr hjartaborg
Gæt mildingur, mín
Mest þurfum þín
Helst hverja stund
Á hölda grund
Set meyjar mögur
Máls efni fögur
Öll er hjálp af þér
Í hjarta mér

God, ik roep u aan
Om mij te helen.
Gedenk barmhartige
Hoezeer wij u van node hebben..
Verdrijf, o Hemelkoning
Genadig en grootmoedig
Alle menselijke zorg
Uit het hart
Waak over mij, Barmhartige
U hebben wij van node
Waarlijk, elk ogenblik
In deze mensenwereld.
Zoon der maagd
Geef het goede in mijn hart
Alle hulp komt immers
Van U

Tomás Luis de Victoria
Ne timeas Maria

Invenisti enim gratiam apud Dominum:
Ecce concipies in utero
Et parles filium
Et vocabitur Altissimi Filius

Vrees niet, Maria,
Want je bent in de gunst van de Heer
Zie, je zult in de schoot ontvangen
En een zoon baren
En Hij zal de zoon van de Allerhoogste
genoemd worden

Magnificat
Sigurödur Saevarsson

Magnificat, Magnificat
Anima mea Dominum
Et exsultavit spiritus meus
In Deo meo
Quia respexit humilitatem
Ancillae suae
Ecce enim ex hoc beatam me
Dicent omnes generationes
Quia fecit mihi magna
Qui potens est et sanctum nomen eius
Et misericordia eius a progenie in progenies
Timentibus eum
Fecit potentiam in bracchio suo
Dispersity superbos mente cordis sui
Deposuit potentes de sede
Et exaltavit humiles
Esurientes implevit bonis
Et divites dimisit inanes
Suscepit Israel perum suum
Recordatus misericordiae suae
Sicut locutus est ad patres nostros
Abraham at semini eius in saecula
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto
Sicut erat in principio, et nunc, et semper
Et in saecula saeculorum
Amen

Groot, groot
Maakt mijn ziel de Heer
En mijn geen pst heeft zich verheugd
In God, mijn Redder
Want Hij aanschouwde de nederigheid
Van zijn dienares
Ja, zie, van nu af aan
Spreken alle geslachten mij zalig
Want grote dingen heeft Hij mij gedaan
Die machtig is, en heilig is zijn naam
En zijn barmhartigheid is van geslacht tot
geslacht voor hen die Hem vrezen
Hij heeft kracht getoond in zijn arm
En hoogmoedigen in de gedachten van hun
hart verstrooid
En nederigen heeft Hij verheven
Hongerigen heeft Hij met gaven vervuld
En rijken heeft Hij leeg weggezonden
Hij is Israël en zijn dienaar te hulp
geschoten
Zijn barmhartigheid gedenkend
Zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen
Abraham en zijn zaad in eeuwigheid

Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest
Zoals het was in het begin, en nu en altijd
Voor altijd en altijd
Amen

Bogoróditse Djévo
Arvo Pärt

Bogoróditse Djévo, raduisya
Blagodatnaya Marie
Gospod’s toboyu
Blagoslovena ti V’zhenah,
I blagosloven plod chreva Tvoego
Yako spasa Rodila
Esi dush nashih

Maagdelijke Moeder Gods, verheug u
Maria, vol van genade
De Heer is met u
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is de Vrucht van uw schoot
Want gij hebt de Redder
Van onze zielen gebaard

Salve Regina
Arvo Pärt

Salve, Regina, misericordiae
Vita, dulcedo et spes nostra, salve
Ad te clamamus, exsules filii Evae
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle
Eia ergo, advocata nostra
Illos tuis misericordes oculos
Ad nos converte
Et Jesus, benedictum fructum ventris tui
Nobis post hoc exsilium ostende
O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria

Wees gegroet, Koningin, barmhartige
Ons leven, onze vreugde en onze hoop,
gegroet!
Tot u roepen wij, verbannen kinderen van
Eva
Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit
tranendal
Daarom dan, onze voorspreekster,
Sla op ons uw barmhartige ogen
Keer u tot ons
En toon ons, na deze ballingschap, Jezus,
de gezegende vrucht van uw schoot
O goedertierenheid, of liefdevolle, o zoete
Maagd Maria

Requiem
Eliza Gilkyson

Mother Mary, full of grace, awaken
All our homes are gone
Our loved ones taken
Taken by the sea
Mother Mary, calm our fears,
have mercy
Drowning in a sea of tears,
have mercy
Hear our mournful plea
Our world has been shaken
We wander our homelands forsaken
In the dark night of the soul
Bring some comfort to us all
Oh, mother Mary, come and carry us
In your embrace

Moeder Maria, vol van genade, ontwaak
Al onze huize zijn verdwenen
Onze geliefden weggenomen
Weggenomen door de zee
Moeder Maria, beteugel onze angst,
toon genade
Verdrinkend in een zee van tranen,
Toon genade
Hoor onze treurige smeekbede
Onze wereld is verscheurd
Verlaten dwalen we over ons thuisland
In de donkere nacht van de ziel
Geef ons alle troost
O, moeder Maria, kom en neem ons in uw armen